Cxense Display

Varmeanlegg

La fagfolk gjøre jobben!

Det kommer ofte som en overraskelse på brukeren at et varmeanlegg ikke er 100% lydløst, selv om moderne varmeanlegg som regel arbeider vesentlig mer stille en før.

Et riktig prosjektert anlegg med varmepumpe støyer neppe mer enn en vanlig fryseboks!

Varmeanlegg er en felles betegnelse på anlegg som benyttes til oppvarming av bygninger, tappevann, innretninger og installasjoner.

Varmeanlegg kalles også oljefyr, radiatoranlegg, gulvvarmeanlegg, fyringsanlegg, sentralfyringsanlegg, fjernvarme, fyr, etc. Mest vanlig er vannbårne anlegg, hvor vann er varmebærer. Frostvæske og luft benyttes også som varmebærer i noen anlegg. I industriell bruk forkommer også damp og ikke brennbare oljer som varmebærer.

 

Nyinstallasjon av vannbårne varmeanlegg i Norge opphørte nesten over natten etter oljekrisen i 1973. Grunnen til dette var at olje var enerådende som energikilde i varmeanlegg. Elektriske panelovner og senere varmekabler i gulv overtok markedet. Denne trenden var spesiell for Norge, grunnet tilgang på rimelig elkraft. Forbrukere, planleggere og arkitekter har ofte glemt at en bygning trenger et teknisk rom til bl.a. varmeanlegget. En moderne bygning har også andre tekniske innretninger som kan ha sin plassering i teknisk rom, eksempelvis ventilasjonsanlegg.

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Varmeanlegg

Varmeanlegg i nybygg, industribygg og ved modernisering.

legging av gulvvarme 

Legging av vannbåren varme, gulvvarme.

 

Varmeanlegg

Varmeanlegg. Det er viktig å huske at bygningen trenger et teknisk rom til bl.a varmeanlegget.

 

Teknisk rom med varmesentral,-gass,-olje-og-el.


Vannbåren varme

Vannbåren varme er svært aktuelt grunnet miljøet og den store fleksibiliteten til å velge varmekilde. Bla. varmepumper og bioenergi er i fokus, også solvarme er kommet på banen. Varmesløyfer i gulv, gulvvarme, er svært populært grunnet høy komfort, godt inneklima, usynlighet og fleksibilitet mht. møblering.